نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 89 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

همانطور كه در كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه مفصلاً شرح دادم متاسفانه هر موقع از مديريت اطلاعات در پروژه صحبت مي شود همگان آنرا معادل ابزارهاي مديريت پروژه تلقي مي كنند. گرچه در دنياي امروزي ارتباط معناداري بين اطلاعات و فن آوري برقرار شده است، ولي اين موضوع نبايد باعث آن شود كه ما مديريت اطلاعات را معادل سيستمهاي اطلاعاتي مكانيزه بدانيم. مسلماً بخشي از اطلاعات در هر پروژه به صورت فيزيكي وجود داشته و لازم است برنامه‌ريزي براي همه اطلاعات در پروژه به انجام برسد. نكته اساسي كه مدير پروژه مي بايست بداند و آن را در پروژه به كار ببندد اين است كه اطلاعات در پروژه به بهترين وجه با توجه به شرايط پروژه مديريت گردد و لزوماً همه اطلاعات لازم نيست در ابزارهاي مكانيزه توليد يا نگهداري گردد و اصلاً اين موضوع به طور كلي امكان پذير نيست. شاخصي كه مي توانم براي شما به عنوان مدير پروژه ارائه كنم اين است كه از مسئولين اطلاعات در پروژه‌تان بخواهيد تا فهرستي از كليه اطلاعات مورد نياز پروژه تهيه كنند و پس از اينكه تيم مديريت پروژه و مخصوصاً شما آن فهرست را تاييد كرديد مشخص كنند كه هر كدام از اين اطلاعات را به چه نحوي مديريت خواهند كرد. شما سعي كنيد روشهايي كه براي مديريت هر كدام از اطلاعات ارائه مي كنند از نظر شما با توجه به بلوغ تيم پروژه و سازمان و همچنين شرايط پروژه امكان سنجي داشته باشد و اگر از روشهاي بلند پروازانه استفاده شده بود اين روشها را تعديل كنيد.

نظرات خود را بيان فرماييد....

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools