نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 5 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

مشاوره در خصوص انتخاب ابزارهاي مناسب مديريت پروژه در پروژه ها و سازمانها

يكي از قدمهاي مهم در طراحي يك سيستم اطلاعات پروژه كارآمد انتخاب و يا تامين ابزارهاي مناسب است. براي تصميم گيري در خصوص اينكه چه ابزارهايي براي يك پروژه يا يك سازمان مي تواند مناسب باشد نيازمند اطلاعات و مهارتهاي زير مي باشيم.

           1- نيازمنديهاي اطلاعاتي پروژه يا سازمان را بدست آورده باشيم.

           2- شرايط سازمان و پروژه را به خوبي درك كرده باشيم.

           3- با ابزارها، امكانات آنها و نحوه بكارگيري آنها در هر حوزه آشنايي داشته باشيم

              4- مهارت خوبي در نحوه استفاده از ابزارها (با به عبارتي تطبيق سازي ابزاري امور) داشته باشيم

اين نكته بسيار حايز اهميت است كه يك ابزار ممكن است براي يك پروژه مناسب باشد ولي براي پروژه ديگر قابل استفاده نباشد. براي يك سازمان مطلوب باشد و براي يك سازمان ديگر دردسرساز باشد. با مهارت و آشنايي به شرايط يك پروژه و يا يك سازمان از يك طرف و تسلط كامل به امكانات ابزارها مي توان مشخص كرد كه چه نوع ابزاري مي تواند مناسب باشد.

من در كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه يك گروه فرآيندي كه شامل 6 فرآيند مي باشد براي تامين ابزاري يك پروژه ارائه كرده ام.

منطبق سازي ابزاري نيز از مهارتها و دانشهايي است كه بدون وجود آن، به كارگيري و استقرار بهترين ابزارها نيز در سازمانها و پروژه ها با شكست مواجه خواهند گرديد.

يكي از مهارتها و خدماتي كه مي توانم به سازمانها و پروژه ارائه بدهم اين است كه فرآيند انتخاب ابزار مناسب را برايشان انجام دهم و با بررسي و اعلام نتيجه دقيق به آنها بگويم كه آيا يك ابزار خاص كه مد نظرشان است براي كاربرد مشخص تعريف شده مناسب مي باشد يا نه و يا اينكه كل فرآيند انتخاب ابزار مناسب را برايشان انجام دهم.

تجربه زياد و كاربردي من در استقرار ابزارها در سازمانها به من كمك مي كند تا نزديكترين و مناسبترين انتخاب را براي آنها انجام دهم.

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools