نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 28 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

يكي از نكات قابل توجه در مديريت اطلاعات پروژه در نظر گرفتن سطح بلوغ سازمان و پروژه در دو حوزه مديريت پروژه و فاوا است. اصل زير كه من اسمش را فرمول بلوغ ساپ گذاشته ام بيانگر اين موضوع است:


سطح بلوغ ساپ < سطح بلوغ مديريت پروژه + سطح بلوغ فاوا


اين فرمول مي گويد كه سطح بلوغ ساپ در هر پروژه يا سازمان هميشه كمتر از سطح بلوغ مديريت پروژه و فاوا در همان سازمان يا پروژه مي باشد. يعني اينكه اگر سازمان يا پروژه شما داراي بلوغ مناسبي در مديريت پروژه و فاوا نمي باشد مسلماً نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه اطلاعات در آن پروژه يا سازمان مناسب مديريت گردد. در يكي از شركت‌هايي كه مشاوره مي دادم از من خواسته بودند تا نظام مديريت اطلاعات در يكي از پروژه هاي آنها را طراحي نمايم. اين شركت گرچه شركت كوچكي نبود ولي بخش فاواي آن فقط يك نفر در حوزه سخت افزار و شبكه بود و از طرف ديگر از مديران پروژه سنتي براي مديريت پروژه در شركت استفاده مي نمود. پروژه در حال شروع بود و بايد هر چه زودتر روالهاي مديريت اطلاعات تهيه مي شد. من با استناد بر اين فرمول و شرح اين مسئله آنها را مجاب كردم تا در اين مقطع نمي توانند انتظار زيادي از اين مسئله داشته باشند و بايد در ابتدا در بخشهاي مديريت پروژه و فاواي سازمان فعاليتهايي را به انجام برسانند. به همين جهت اكثر روشهاي مديريت اطلاعات در آن پروژه بر مبناي روشهاي دستي شكل گرفت و فقط از برنامه هاي عمومي آفيس براي نگهداري اطلاعات استفاده گرديد.

اظهار نظر فراموش نشود....

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools