نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 4 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در شرکت برق منطقه ای تهران

علی میرفخرایی
حمید همتیان
شرکت برق منطقه ای تهران

واژه های کلیدی : پروژه، مدیریت پروژه، متدولوژی ساخت یافته، سیست م اطلاعات مدیریت پروژه

چکیده مقاله :

شاید بتوان وظایف سیستم اطلاعات مدیریت پروژه را مواردی همچون کاهش عدم اطمینان در تصمیم گیری بررسی و نظارت دقیق بر فعالی تهای جاری و کنترل عملیات پروژ هها دانست. در شمای کلی هدفی که ارائه این مقاله بدنبال تحقیق آن می باشد عبارتست که قابلیت PMIS از استفاده از ابزار قدرتمندی بنام مانور فوق العاده ای را جهت تصمیم گیری سریعتر دقیق تر و مطمئن تر مدیران پروژه فراهم می آورد. همچنین باعث تسهیل انجام عملیات اجرایی و پردازش دقیق و سریع اطلاعات شده و امکان کنترل نهایی عملیات را توسط مدیران پروژه ها فراهم می آورد. بدین منظور و به جهت تامین نیازهای فوق برای مدیران پروژه های برق تهران معاونت طرح و توسعه در سال 1379 با استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی اقدام به طراحی و ساخت نر مافزار ویژه ای در زمینه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه و احداث برق تهران نمود. در این راستا ضمن انجام مطالعات لازم در زمینه شرایط موجود طرح های توسعه و احداث پروژه های انتقال و فوق توزیع حوزه عملیاتی برق تهران و همچنین بررسی نحوه گردش اطلاعات موجود در آن با بهره گیری از متدولوژی ساخت یافته سیستمی تحت عنوان پرداز طراحی و اجرا گردید. این و با معماری Windows NT سیستم در محیط شبکه MS SQL Server طراحی و از Client-Server بعنوان Visual Basic و 6 Back End بعنوان استفاده گردید. پرداز ضمن برقراری Front End ارتباط یکپارچه بین حوزه های مختلف مدیریت پروژه ها امکان پردازش سریع و بموقع اطلاعات را
فراهم م ینماید. فرآیندهای فوق الذکر از مرحله تجزیه در حوزه PMIS و تحلیل تا را هاندازی سیستم معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای تهران موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

 

 

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools