نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 4 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

 

جدیدترین مقاله های مرتبط با سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

مجموعه جمع آوری شده از آخرین مقالات PMIS در سطح دنیا

تعداد 59 مقاله و پایان نامه با مجموع صفحات 830 صفحه

52 مقاله انگلیسی و 7 مقاله فارسی

مجموعه مقالات از سالهای 1987 تا 2015

در قالب یک فایل زیپ شده با حجم 32 مگابایت به همراه فایل فهرست

مناسب جهت استفاده در پایان نامه های مرتبط با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

 

col Year Title Peages References
1 2002 A project management quality cost information system for the construction industry 13 Elsevier
2 2013 An integrated approach to implement Project Management Information Systems within the Extended Enterprise 12 Elsevier
3 2014 Application of multi-criteria decision making to PMISs assessment 10 researchgate.net
4 2003 Automating hierarchical document classification for construction management information systems 12 Elsevier
5 2002 Business risk perspectives on information systems outsourcing 19 Peregamon
6 2002 Challenges to implementing a Web-based project management system 3 techrepublic.com
7 2015 Construction Professionals Perceived Benefits of PMIS- The Effects of PMIS Quality and Computer Self-Efficacy 7 Journal of Civil Engineering
8 2011 Critical Success Factors for Project Management Information System in Construction 6 Journal of Construction Engineering and Project Management
9 1999 Critical success factors in enterprise wide information management systems projects 7  
10 2000 DANTE getting out of the inferno 12 PMI Paper
11 2013 Database Design for the Web Based University Project Management Information System 5 www.temjournal.com
12 2013 Design of College Scientific Research Training Project Information Management System 4 International Conference on Computational and Information Sciences
13 2012 Design of Project Management Information Systems - Kamran Yeganegi 11 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
14 2013 Developing a city-level multi-project management information system for Chinese urbanization 18 Elsevier
15 2011 Effects of the use of Project Management Information Systems in the decision making in a multi project environment: empirical identification and quantification 45 Open Universiteit Nederland
16 2013 Efficient Management of Construction Process Using RFID+PMIS System- A Case Study 8 Applied Mathematics & Information Sciences
17 2015 Establishment of Automatization as a Requirement for Time Management Input Modules in PMIS for Academic Activities – A Game Theory Approach 6 Elsevier
18 2012 Exploring the Project Management Information System_presentation 13 icfi.com
19 2013 Framework of Construction Procedure Manuals for PMIS Implementation 9 Journal of Building Construction and Planning Research
20 2014 How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multiproject R&D environment 10 Elsevier
21 2008 Impact of Organizational and Project Factors on Acceptance and Usage of Project Management Software and Perceived Project Success 29 Project Management Journal
22 2015 Impact of Project Management Information Systems on Project Performance 16 Springer International Publishing Switzerland
23 2013 Impacts of the Implementation of a Project Management Information System– a Case Study of a Small R&D Company 10 Organizacija
24 1987 Information systems design for project management a data modeling approach By Raymond, Louis 9 PMI Paper
25 2014 Integration of document-and model-based bulding information for project management support 9 Elsevier
26 2014 Managing change in the delivery of complex projects-Configuration management asset information and big data 13 Elsevier
27 2012 Managing complex project process models with a process architecture framework 13 Elsevier
28 2004 Managing project expectations in human services information systems implementations: The case of homeless management information systems 11 Elsevier
29 2000 Managing the colossal project  implement MPO and PMIS 10 PMI Paper
30 2010 Measuring Project Management Information Systems Success- Towards a Conceptual Model and Survey Instrument 14 European Conference on Information Systems
31 2002 Planning a Web-based project management system 4 articles.techrepublic.com
32 2009 PMIS FOR CONSTRUCTION MANAGERS CURRENT CONSTITUENTS AND FUTURE EXTENSIONS 10  
33 1989 PMIS-an integrated approach for the management and distribution of project information 11 PMI Paper
34 2011 PMIS FACTORS: AN EMPIRICAL STUDY OF THEIR IMPACT ON PROJECT MANAGEMENT DECISION MAKING (PMDM) PERFORMANCE 6 Elsevier
35 2014 Project Management Information Systems for Construction of Thermal Power Plant 26 International Journal of Engineering Research & Technology
36 2010 Project Management Information Systems for Pipeline Design and Construction 11 Pipelines 2010
37 2013 Project Management Information Systems Overviews 8 PMI Paper
38 2007 Project management information systems: An empirical study of their impact on project managers and project success 8 Elsevier
39 2010 Project management information systems-An analysis of system tools in the real estate sector 78 Stockholm 2010
40 2015 Project Managers Must Reinvent Themselves for the Digital Future-gartner 6 Gartner
41 2012 Success model of project management information system in construction 12 Elsevier
42 2010 The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment 14 Elsevier
43 2011 The Functional Design of a Project Management Information System-Case Study with South African Breweries Ltd 93 University of Stellenbosch
44 2013 The Role of Project Management Information Systems towards the Success of a Project- The Case of Construction Projects in Nairobi Kenya 13 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
45 2007 Towards a conceptual reference model for project management information systems 12 Elsevier
46 1998 Towards a smart project management information system 17 International Journal of Project Management
47 2008 Tuning a project management information system for top performance 3 techrepublic.com
48 2008 VisPMIS-A VISUAL PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 8 Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural
49 2004 Web-based construction project management systems:how to make them successful? 16 Elsevier
50 2002 Web-Based Information Management System for Construction Projects 13 Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering
51 2002 When to consider a project management information system 3 techrepublic.com
52 2015 Where Your PPM Career Won't Be in 2020: Project Managers Must Reinvent Themselves for the Digital Future 5 Gartner
53 1390 ارائه یک متدولوژي براي توسعه سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي: صنایع تابعه سازمان هوافضا) 18 کنفرانس مدیریت استراتژیک پروژه ها
54   بررسی تاثیرات سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت مدیران و پروژه 13 کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
55 1387 بررسي چالشهاي مديريت اطلاعات در شرکت هاي ساختماني و ارائه راهبردهاي پياده سازي يک سيستم اطلاعات مديريت پروژه 9 SID
56 1392 بررسي وضعيت استفاده از سيستم هاي مديريت اطلاعات در پروژه هاي ساختماني کشور 19 فصلنامه مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد
57   طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در شرکت برق منطقه ای تهران 11 کنفرانس بین المللی برق
58 1384 طرح سيستم اطلاعات مديريت برای مديريت و كنترل پروژ هھا در واحدھای پژوھشی- 15 چهارمین کنفرانس م صنایع
59   مراحل پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در سازمان 5 ترجمه 
      831 جمع صفحات 

 

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools