نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 49 مهمان حاضر
تکفل اینترنتی ایتام

كمك به محك
آگهی

استاندارد پم‌باك 10حوزه‌ی دانشی را برای تسلط تیم مدیریت پروژه، به منظور مدیریت موثر پروژه معرفی نموده است. این حوزه های دانش عبارتند از:

•    مدیریت یکپارچگی پروژه            (Project Integration Management)
•    مدیریت محدوده‌ی پروژه                   (Project Scope Management)
•    مدیریت زمان پروژه                          (Project Time Management)
•    مدیریت هزینه‌ی پروژه                        (Project Cost Management)
•    مدیریت کیفیت پروژه                     (Project Quality Management)
•    مدیریت منابع انسانی پروژه   (Project Human Resource Management)
•    مدیریت ارتباطات پروژه        (Project Communication Management)
•    مدیریت ریسک پروژه                         (Project Risk Management)
•    مدیریت تامین و تدارکات پروژه  (Project Procurement Management)
•    مدیریت ذینفعان پروژه  (Project stakeholders Management)


موسسه مدیریت پروژه آمریکا در سال 2003 برای پروژه‌های ساخت 4 حوزه دیگر نیز بر 9 حوزه قبلی (که البته الان شده است 10 حوزه )اضافه نمود این حوزه ها عبارت است از:
•    مدیریت ایمنی پروژه                        (Project Safety Management)
•    مدیریت محیط زیست پروژه    (Project Environmental Management)
•    مدیریت مالی پروژه                      (Project Financial Management)
•    مدیریت ادعا پروژه                          (Project Claim Management)

مدیریت یکپارچگی پروژه: مجموعه فرآیندها و فعالیت‌های مورد نیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، جمع‌آوری و هماهنگی کلیه فرآیندها و فعالیت‌های مدیریت پروژه، درونِ گروه‌های فرآیندی می‌باشد. این حوزه دارای 6 فرآیند می‌باشد.
مدیریت محدوده پروژه: شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از اینکه پروژه شامل کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز برای تکمیل موفقیت پروژه می‌باشد. این حوزه دارای 5 فرآیند می‌باشد.
مدیریت زمان پروژه: شامل فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت تکمیل به موقع  فعالیت‌های پروژه است. این حوزه دارای 6 فرآیند می‌باشد.
مدیریت هزینه پروژه: شامل فرآیندهای مرتبط با تخمین، بودجه بندی و کنترل هزینه ها است تا پروژه بتواند با بودجه مصوب، تکمیل شود. این حوزه دارای 3 فرآیند می‌باشد.
مدیریت کیفیت پروژه: شامل فرآیندها و فعالیت‌هایی در سازمان اجرایی پروژه می‌باشد که مشخص کننده مسئولیت‌ها، اهداف و سیاست‌های کیفی هستند که در جهت تامین نیازهایی که پروژه آنها را برعهده گرفته است، قرار دارند. این حوزه دارای 3 فرآیند است.
مدیریت منابع انسانی پروژه: شامل فرآیندهای سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه می‌باشد. این حوزه شامل 4 فرآیند است.
مدیریت ارتباطات پروژه: فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از این که اطلاعات پروژه به موقع و مناسب، تولید، جمع‌آوری، توزیع، ذخیره، بازیابی و در نهایت جمع بندی می‌شنوند. این حوزه شامل 5 فرآیند است.
مدیریت ریسک پروژه: فرآیندهای برنامه‌ریزی، شناسایی، تحلیل، برنامه‌ریزی پاسخ و نظارت و کنترل ریسک پروژه می‌باشد. این حوزه دارای 6 فرآیند است.
مدیریت تامین پروژه: شامل فرآیندهای خرید یا دریافت محصولات، خدمات یا نتایج مورد نیاز از خارج از تیم پروژه است. این حوزه دارای 4 فرآیند است.
مدیریت ذینفعان پروژه: فرآیندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد، گروه ها و سازمانهایی که می توانند بر پروژه تاثیر گذاشته یا از آن تاثیر بپذیرند را در بر می گیرد. این حوزه دارای 4 فرآیند است.
مدیریت ایمنی پروژه: شامل فعالیت‌ها و فرآیندهایی که حامیان یا مالکان پروژه یا سازمان به انجام می رسانند به جهت تعیین اهداف و سیاستهای ایمنی به جهت اینکه مانع ایجاد حادثه، صدمه شخصی، کشته شدن یا آسیب دیدن اموال در پروژه بشود. این حوزه دارای سه فرآیند است.
مدیریت محیط زیست پروژه: مجموعه فعالیت‌ها و فرآیندهایی که حامیان یا مالکان پروژه یا سازمان به انجام می رساند به جهت تعیین اهداف و سیاستهایی که فعالیت‌های پروژه کمترین تاثیر را بر محیط زیست و طبیعت داشته باشد. این حوزه دارای 3 فرآیند است.
مدیریت مالی پروژه: مجموعه فعالیت‌ها و فرآیندها به منظور مدیریت منابع مالی پروژه و مقایسه با مدیریت بودجه با تمرکز بر منابع درآمدی و پایش جریان نقدینگی برای فعالیت‌های روزانه بخش اجرایی پروژه. این حوزه شامل 3 فرآیند است.
مدیریت ادعای پروژه: شامل فرآیندهایی به منظور جلوگیری از ادعاهای زمان ساخت برای کاهش اثرات رخدادی آن و اداره کردن سریع و موثر آن دعاوی. این حوزه دارای 4 فرآیند است.

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان

تماس با حسين حميدي فر

i  30001682 

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools