نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 33 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

یک فرآیند، مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط به هم و فعالیت‌هایی است که جهت دستیابی به محصول، نتیجه یا خدمت از پیش تعیین شده انجام می شود. هر فرآیند با ورودی‌ها، ابزار و تکنیک‌ها و خروجی‌ها مشخص می شود.
فرآیندهای پروژه توسط تیم پروژه انجام شده و به طور کلی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
فرآیندهای مدیریت پروژه(Project Management Processes):
این فرآیندها، ابزار و تکنیک‌هایی جهت استفاده از مهارت ها و توانایی‌های تشریح شده در حوزه‌ی دانش مدیریت پروژه را در بر می‌گیرند.

فرآیندهای مبتنی بر محصول (Product-oriented processes) :
این فرآیندها، محصول پروژه را مشخص و ایجاد می کنند. فرآیندهای مبتنی بر محصول، معمولاً توسط چرخه‌ی عمر پروژه تعریف می شوند و بر اساس حوزه‌ی کاربرد، متفاوت‌اند.

پم‌باك فقط فرآیندهای مدیریت پروژه را تشریح می کند و معتقد است که باید فرآیند محصول و پروژه، به طور مناسب با دیگر فرآیندها توسط مدیر پروژه هم راستا و مرتبط شوند.

این نکته بسیار حاضر اهمیت است که چون اطلاعات پروژه، هم اطلاعات محصول و هم اطلاعات مدیریت پروژه را شامل می شود پس فرآیندهای مدیریت پروژه که در پم باک به آن پرداخته شده است فقط بخشی از فرآیندها هست ساپ (PMIS) به آن می پردازد و سایر فرآیندهایی که ساپ به آن می پردازد در مدیریت پروژه وجود ندارد.

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools