نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 4 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

شايد يكي از مواردي كه در موضوع هزينه پروژه ها كمتر به آن توجه شود موضوع هزينه هاي سربار پروژه است. هزينه هاي سرباري به هزينه هايي اطلاق مي گردد كه مستقيما براي توليد محصول پروژه مصرف نمي شود. به طور مثال هزينه هاي پذيرايي دفتر پروژه . اما موضوعي كه مي خواهم به آن توجه بدهم سربارهايي است كه در يك سازمان پروژه محور شايد بدون اطلاع مدير پروژه به حساب آن پروژه گذاشته مي شود! اين هزينه ها سربار شركت بر روي پروژه است .

شايد از اين منظر بتوان سربار پروژه را به دو قسمت تقسيم كرد :

1- سربار خود پروژه

2- سربار غير مستقيم پروژه يا سربار شركت روي پروژه 

مديران پروژه توجه داشته باشند كه بخش مالي سازمان در يك سازمان پروژه محور كليه هزينه هاي غير مستقيم پروژه ها را كه در شركت انجام مي شود مانند كليه هزينه هاي واحدهاي پشتيباني،‌ خدماتي و ... را در نهايت با يك تسهيم هزينه بين پروژه هاي سازمان تقسيم كرده و آن را به حساب پروژه مي گذارد. اطلاع داشتن از نحوه تسهيم هزينه ها در سازمان و در نظر گرفتن اين نوع هزينه ها در زمان تخمين هزينه پروژه بسيار لازم مي باشد كه تيم پروژه بايد از طريق ارتباط با واحد مالي سازمان اين موضوع را مديريت نمايد.

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools