نماد اعتماد

لوگوی ساماندهی

logo-samandehi

تلگرام کارگروه ساپ

حاضرين در سايت
 10 مهمان حاضر
كمك به محك
آگهی

يكي از مباحثي كه فكر كنم همه عزيزاني كه در پروژه ها بوده اند با آن برخورد داشته اند اين است كه اينگونه جا افتاده است كه براي مديريت اطلاعات در پروژه ها الزاماً بايد از آخرين ابزارهاي مربوطه استفاده كنيم در غير اينصورت امكان مديريت اطلاعات وجود ندارد.
البته كسي منكر نقش ابزاري ابزارها نيست! يعني اينكه ابزارها فقط نقش تسهيل كننده و تسريع كننده دارند فقط همين!
ابزارها نمي دانند كه شرايط پروژه شما چيست. نمي دانند كه چه اطلاعاتي مورد نياز است. نمي دانند كه چه كسي بايد اين اطلاعات را تهيه كند، نمي دانند كه فرمت، محتوي و گيرندگان اين اطلاعات چه كساني هستند. اين ابزارها فقط مي توانند به تيم مديريت پروژه كمك كنند تا اطلاعات به نحو مطلوبتر و با سرعت و هزينه كمتر توليد، نگهداري و توزيع شود. البته اين در صورتي است كه تيم مديريت پروژه
بدانند كه چه اطلاعاتي را، به چه شكلي، در چه زماني، توسط چه كساني و براي چه كساني بايد ارسال كنند. با اين مقدمه قصد دارم بگويم موضوع برنامه اطلاعات در پروژه ها بسيار مهمتر از ابزارهاي اطلاعاتي است چون اگر شما اين برنامه ريزي مناسبي براي مديريت اطلاعات داشته باشيد حتي بدون ابزار هم ميتوانيد با توجه به شرايط پروژه به نحوي اطلاعات را مديريت كنيد ولي با داشتن ابزارها به تنهايي و بدون داشتن برنامه اي براي مديريت اطلاعات فقط سردر گمي شما بيشتر مي شود.
در كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه فقط 10 فرآيند از 35 فرآيند ارائه شده به منظور برنامه ريزي اطلاعات در پروژه ها ارائه شده است.
سعي مي كنم در مورد اين موضوع در پست هاي بعدي بيشتر صحبت كنم.

 

تماس با حسين حميدي فر

i   

عضويت در مجامع

   

 

مشتريان

حسين حميدي فر تا به حال به دهها شركت پروژه محور در حوزه مديريت پروژه، فاوا و سيستمهاي اطلاعات پروژه مشاوره داده است برخي از اين شركت ها عبارتند از :

شركت تاسيسات دريايي ايران   شركت تسديد  شركت اويك

شركت گلوبال پتروتك كنسرسيوم نصر شرکت نیلسان کیش

شركت ايران آروين   شركت موجان

كليد واژه ها

حسين حميدي فر، ساپ، سيستم هاي اطلاعات پروژه، سيستمهاي اطلاعات پروژه، مقاله PMIS، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، مقاله سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه، مديريت پروژه، سيستمهاي اطلاعاتي، مدير پروژه، اولين مشاور سيستمهاي اطلاعات پروژه، كتاب راهنماي كاربردي سيستمهاي اطلاعات پروژه، ابزارهاي مديريت پروژه، نرم افزارهاي مديريت پروژه، اولين كتاب ساپ، دفتر مديريت پروژه، پريماورا، ام اس پروجكت، ميكروسافت پروجكت، مايكروسافت پروجكت project management software,PMIS, Project  management information system, project management,project manager,Primavera, msproject, microsoft project, Msproject,project management tools